Andre kunstneriske erfaringer

Korist, Josh Groban – Oslo Konserthus 2016

Korist, Vocal Art 2015 – 22

Korist, Oslo Hit Ensemble 2014 – 17